Ден на отворените врати във ФзФ на СУ

проблеми на средното и висшето образование по астрономия

Модератор: bobo

анонимен потребител

Ден на отворените врати във ФзФ на СУ

Мнение от анонимен потребител » чет апр 17, 2008 02:26

В събота (19 април) в Физическия Факултет на СУ ще има ден на отворените врати. Горещо ви препоръчвам, ако имате възможност да посетите нещата, които съм отбелязал с червен цвят. Също така ви препоръчвам да посетите по-добре кои да е демонстрации от колкото някоя лекция, която не съм отбелязал в червено.

Звездни Поздрави! ;)


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”


ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
19 април 2008 г., 10 – 16 ч.ПРОГРАМА
ОТКРИВАНЕ
Доц. д-р Д. Мърваков, Декан на Физически факултет
Зала А 205, 10 ч.ЛЕКЦИИ
• “Физиката в началото на XXI-ви век – наука и кариера ?????”, лекция, проф.дфн.
И. Лалов, Зала А205, 1020 – 1100 ч.
“Физика на елементарните частици --- що е то ?”, лекция, доц. д-р Л. Литов, Зала А205, 1105 – 1145 ч.
• “Какво ни очаква след завършване на висше образование по физика”, лекция, доц. д-р. И. Бъчваров, Зала А205, 1150 – 1230 ч.
• “Биофотоника в медицината???????”, лекция, доц. дбн. В. Савов, Зала А205,
1235 – 1305 ч.
“Космическите изследвания във Физически факултет и участието на студенти и ученици в тях --- Част 1”, лекция, д-р. Я. Шопов, Зала А205, 1310 – 1350 ч.
“Перспективи на космическите изследвания в България”, лекция, ст. н.с. д-р. Л. Филипов (Зам. директор на Института за космически изследвания, БАН), Зала А205, 1355 – 1435 ч.
“Защо светят квазарите ---- физика на акреционните дискове”, лекция, доц. дфн. Т. Мишонов, Зала А205, 1440 – 1520 ч.
“Космическите изследвания във Физически факултет и участието на студенти и ученици в тях --- Част 2”, лекция, д-р Я. Шопов, Зала А205, 1525 – 1605 ч.ИЗЛОЖБИ И ФИЛМИ
“От големия взрив до днес”, изложба, сграда А, фоайе;
“Изложба на холограми”, изложба, сграда А, фоайе;
• “Изследвания в областта на фотониката”, филм, сграда А, фоайе;
• “Експеримента CMS”, филм, сграда А, фоайе;
• “Великата тайна на водата”, филм, сграда А, фоайе;
• “Синя планета”, филм, сграда А, фоайе.


ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ

Астрономия

• Запознаване с наблюдателните прибори, Астрономическа обсерватория в Борисовата градина, 1000 -1600 ч .
• При ясно време ще се проведат дневни наблюдения на Слънцето, Астрономическа обсерватория в Борисовата градина, 1000 -1600 ч .
Популярни лекции, разясняващи основните направления на съвременната астрономия и астрофизика, Астрономическа обсерватория в Борисовата градина, 1000 -1600 ч .

Атомна физика
Демонстрации в лабораториите на катедрата. 1000 - 1600 ч
• Демонстрации на детектори за алфа, бета и гама лъчение, Лаборатория по Експериментална ядрена физика, доц. д-р В. Русанов сграда B, лаб. 33.
• Демонстрации и приложения на методите на хемилуминисценция и биомиметични мембрани, сграда B, лаб.23, лаб. 28.
• Демонстрации на апаратура към лаборатория “Ядрена електроника”, доц. д-р И. Русинов, сграда B, лаб. 22.
• Демонстрации на детектори за йонизиращи лъчения, Лаборатория Дозиметрия и Лъчезащита, хим. П. Узунов, И. Димитрова, сграда B, лаб. 24.

Прожектиране на филми в катедрата,
сграда В, етаж 2, коридор, 1030 - 1540 ч.
“Експериментите в CERN”, филм, 40 мин.;
“Nanotechnology” , филм, 30 мин.;
• “Connecting the European Research Community”, филм, 30 мин.;
• “The mind has no sex” , филм, 30 мин.

Квантова електроника и лазерна техника
• Демонстрации по физична оптика, доц. д-р Хр. Стоянов, сграда А, лаб. 212, 1000-1500 ч.
Демонстрации на различни видове лазери, проф. дфн Ал. Драйшу, сграда А, лаб. 214, 1000-1500 ч.

Метеорология и геофизика
• “ Каква всъщност е формата Земята ?” , лекция, М. Явахчова (магистър по “Геофизика”),
сграда B, семинар 60, 1000 – 1030 ч.
• “ Често ли замръзва Черно море и кога ?”, лекция, М. Божкова (студент по магистратура “Метеорология”), сграда B, семинар 60, 1030 – 1110 ч.
• “ Метеорологични спътници и спътникови изображения”, лекция, доц. д-р М. Сиракова,
сграда B, семинар 60, 1120 – 1200 ч.

Методика на обучението по физика
• Физични демонстрации: ток в газове и вакуум, прости опити по акустика, гл.ас. Кл.
Тютюлков, сграда А, лаб. 502, 1000 - 1600 ч.
• Експериментални задачи, гл.ас. Кл. Тютюлков, сграда А, фоайе пред лаб. 502, 1000 - 1600 ч.

Обща физика
• Демонстрация на учебни установки и апаратура за провеждане от студенти на физични експерименти по: електричество, магнетизъм, оптика и атомна физика:
Лаборатории А412, А414, А431, Отговорник: З. Златанов, 1400-1600 ч.

Радиофизика и електроника
Демонстрации в лабораториите по физика на плазмата и газовия разряд, проф. дфн Антония Шиварова, доц. д-р Живко Кисьовски мазето на сграда А, 1000-1600 ч.
• Демонстарции в лабораторията по Вакуумна техника и вакуумни технологии,
• физик-специалист М. Илиев сграда Б лаб. 326, 1000-1600 ч.
• Демонстрации в лабораторията по Основи на електрониката, ст.ас. К. Бачев, сграда А, лаб. 406, 1000-1600 ч.

Теоретична физика
• Кратко представяне на катедрата, сграда B , семинар 44, доц. д-р П. Физиев, 1100 ч.
• “Избухвания с гама лъчи”, семинар, сграда B , семинар 44, Д. Стайкова, 1120 ч.
“Гравитационни вълни”, семинар, сграда B , семинар 44, Н. Стоилов, 1200 ч.
“Теория на струните” семинар, сграда B , семинар 44, Н. Стоилов, 1200 ч.


Физика на кондензираната материя
Демонстрации по:
• Оптични явления – интерференция, дифракция, дисперсия, сграда Б, лаб.229, доц. д-р Ат. Андреева, 1000-1300 ч.
• Магнитни явления, сграда Б, лаб.214, доц. д-р М. Михов, 1000 – 1500 ч.
• Фигури на Лисажу, Взаимодействие между проводници по които тече ток, Моделиране на електростатично поле с помощта на електролитна вана, сграда А, лаб. 304, доц. д-р В. Дончев, 1000-1600 ч.
• Механика и демонстрация свойствата на жироскоп, сграда А, лаб. 310, гл.ас. д-р П. Чолаков, 1000-1600 ч.
• Молекулна физика и демонстрация на промяната на свойствата на веществата при ниски (азотни) температури, сграда А, лаб.308, oтговорник: гл.ас. д-р Л. Илиев, 1000-1600ч.
• Раманова спектроскопия, Лаборатория по спектроскопия на кристали, сграда Б, лаб.10, доц. д-р М. Абрашев, 1000-1200ч. и 1300-1500ч.
• Физични демонстрации – механика, демонстратор. Й. Кърмаков, Зала А209,
1100 – 1200 ч.


Физика на полупроводниците
• Демонстрации в “Бялата стая” на Лаборатория по физика и техника на полупроводниците, доц. д-р Н. Желева, ул. “Галичица”, 33а, 1100-1400 ч.


Физика на твърдото тяло и микроелектроника
• Демонстрация в лаборатория по елипсометрия, сграда А, лаб. 204,
доц. С. Русев, физ. Г. Цуцуманова, 1000-1600 ч.
• Демонстрация в лаборатория по електронни и фононни свойства на твърдотелни материали и структури, сграда Б, лаб. 220-222, доц. Е. Вълчева, К. Кирилов, С. Димитров и Ц. Иванов, 1000-1600 ч.
• Демонстрация в лаборатория по рентгеноструктурен анализ, сграда Б, лаб. 208, доц. Ив. Йорданова, Р. Мирчев, Т. Борисов, 1000 – 1600 ч.
• Компютърни демнонстрации – Компютърен клас в лаборатория Б 221, доц. д-р Русланн Бездушний, ас. А. Цонев, 1000 – 1600ч.
• Демонстрация в лаборатория по акустични вълни, сграда Б, лаб. 344, доц. дфн. В. Страшилов, ас. Г. Алексиева, И. Трайков,1000-1600 ч.
• Демонстрация в лаборатория по фотоакустични и фототермични явления, сграда Б, лаб. 346, доц. д-р Ц. Велинов, физ. М. Биволарска, 1000-1600 ч.
• Демонстрация в лаборатория по акустични и оптични измервания, сграда А, лаб. 208, гл. ас. М. Бурова, А. Андреева, 1000-1600 ч.

Ядрена техника и ядрена енергетика
• Беседи по проблемите на ядрената енергетика и други приложения на ядрената физика, сграда Б, каб. 339 и каб. 438, 1000 – 1200 ч. и 1300 – 1500 ч.
• Демонстрация в лаборатория по приложна ядрена физика, сграда В, лаб. 34А, В. Милков, 1300 – 1500 ч.

Схема на разположението на сградите на Физическия факултет и на лабораториите
по физика и техника на полупроводниците и лазерна техника


Изображение

Betelgeuse
Мнения: 1724
Регистриран: чет авг 11, 2005 22:26
Репутация: 12
Местоположение: остров Ванкувър
Контакти:

Мнение от Betelgeuse » чет апр 17, 2008 06:43

Дааа, много готино, много познати имена.
Аз бих прибавил към интересните и Атанаска Андреева и Клавдий Тютюлков. Бих извадил някого но айде да не казвам кого.
Последна промяна от Betelgeuse на чет апр 17, 2008 06:45, променено общо 1 път.
Space is big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is.

"...any scientist who couldn't explain to an eight-year old what he was doing is a charlatan."

Betelgeuse
Мнения: 1724
Регистриран: чет авг 11, 2005 22:26
Репутация: 12
Местоположение: остров Ванкувър
Контакти:

Мнение от Betelgeuse » чет апр 17, 2008 06:44

..стана грешка и това не мога да го изтрия.
Space is big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is.

"...any scientist who couldn't explain to an eight-year old what he was doing is a charlatan."

Relinquishmentor
Мнения: 668
Регистриран: пон май 22, 2006 16:30
Репутация: 9

Мнение от Relinquishmentor » чет апр 17, 2008 18:37

Уф, аз на лекции едвам отивам, па камо ли на отворени врати :lol: .

Betelgeuse
Мнения: 1724
Регистриран: чет авг 11, 2005 22:26
Репутация: 12
Местоположение: остров Ванкувър
Контакти:

Мнение от Betelgeuse » пет апр 18, 2008 05:33

епа ти кога влезе ?
Space is big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is.

"...any scientist who couldn't explain to an eight-year old what he was doing is a charlatan."

astronerd
Мнения: 10
Регистриран: чет фев 28, 2008 00:00
Репутация: 0

Мнение от astronerd » съб апр 19, 2008 00:09

Лекциите звучат интересно, бих добавил всички към интересните. Само ми е много, ама много любопитно, как тези сериозни учени са допуснали прожекция на филма Великата тайна на водата??? Той е par excellence псевдонаучен! Надявам се да става въпрос за някаква грешка...

Иначе, към интересните с лекота бих добавил няколкото лекции по фотоника (фотонични кристали са, например, противоотразяващите покрития на оптически уреди; Биофотониката е в основата на това, което се казва Nature Nanotechnologies: или как природата прави 3D фотонични кристали с размери, които още не са постигнати и в най-големите лаборатории, но се работи и ще се направят). Лекциите за детектора CMS (предполагам става въпрос за Compact Muon Solenoid) също са от интерес за фундаменталната физика. Както и лекцията за кратките избухвания в гама-лъчи: това е много активно и интересно поле за научни разработки! Потърсете GRB (Gamma Ray Burst) в google, намират се и източници на български за "кратки избухвания в гама-лъчи"

Всички експериментални демонстрации - от оптиката до електрониката също изглеждат много интересни. Дори не знаех, че СУ има Бяла стая за растеж на полупроводници! Това трябва да се види - просто е зрелищно - най-вече хигиенните мерки :) Изискваното ниво на прецизност е просто смайващо!

Наистина мероприятието не е за изпускане.

pleiades
Мнения: 23
Регистриран: пет апр 11, 2008 08:33
Репутация: 0
Местоположение: в_мечтите_ти

Мнение от pleiades » съб апр 19, 2008 00:26

Шопите пак са с едни гърди напред :)

Бо-
Мнения: 28
Регистриран: пон авг 23, 2010 16:18
Репутация: 0
Местоположение: Лом

Мнение от Бо- » пет сеп 03, 2010 19:32

Искам да ви питам - как се казваше асистентът по астрономия във ФзФ преди 30-тина години ... Работеха заедно с Иванка Янкулова ... Кръгло лице , капризен , леко оплешивяващ , леекичко фъфлещ ... Това в първата половина на осемдесетте !!

Zwiezdi4ka
Мнения: 14
Регистриран: вт ное 09, 2010 20:46
Репутация: 0

Мнение от Zwiezdi4ka » вт ное 09, 2010 20:54

ще има ли пак такова събитие скоро? Между другото има много филми за астрономия, които могат да се гледат в интернет. Можете да ги намерите в този сайт за онлайн филми http://napred.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0% ... D0%BD.html
Направило ми е впечатление, че хората най-често ми се налага да Търся работа през лятото или малко преди нова година. Обяви за работа в София[/b], търсещи хора с познания за счетоводен софтуер. Пътувам из света с евтините самолетни билети на ММТравъл http://mmtravel.bg/.

Отговори
  • Подобни теми
    Отговори
    Преглеждания
    Последно мнение